PARTICULIER – Basis GGZ

PSYCHOLOGISCHE ZORG

Ieder mens is uniek, de oplossing dus ook!

Onze psychologen en orthopedagogen kunnen u helpen in de volgende vestigingen:

Zeer korte wachttijd! – Juist omdat we nagenoeg geen wachttijd hebben, kunnen we samen met u heel snel onze hulpverlening starten. Vakkundig, persoonlijk en betrokken werken wij met u samen aan uw hulpvraag. Onze wachttijden vind u op de volgende pagina; Wachttijden.

Bij Devotas worden cliënten behandeld binnen de Generalistische Basis GGZ voor uiteenlopende hulpvragen: Lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek. U kunt denken aan hulpvragen omtrent:

 • AD(H)D,
 • Angsten, fobieën, (vliegangst)
 • Autisme,
 • Coaching,
 • Concentratieproblemen, piekeren,
 • Depressie, somberheid,
 • Dwanghandelingen/ dwanggedachten,
 • Eetproblemen/ gewichtsproblemen,
 • Emotieregulatie, agressieregulatie
 • Familieproblemen, relatieproblemen, huwelijksproblemen, 
 • Grensoverschrijdend gedrag, gedragsproblemen,
 • Identiteitsvraagstukken,
 • Keuze-overwegingen in werk of opleiding,
 • Levensvragen,
 • Onderzoek, diagnostiek, didactisch,
 • Psychosomatische klachten,
 • Relaties in het algemeen, mediation,
 • Seksualiteit,
 • Slaapproblemen,
 • Stress, overspannen, burn out, bore out
 • Verslavingen,
 • Verwerkingsproblemen bij verlies, trauma of ziekte,

Een aantal van deze hulpvragen vallen onder “Niet vergoede zorg Basis GGZ”, maar vallen eerder onder een aanvullende verzekering. Uitleg hierover vindt u op de volgende pagina van onze website: Zorgverzekeringen of uw eigen verzekeringspolis geeft uitsluitsel.

Agenda Zorg ontvangen en zorg bieden is een kostbare dienst. Wanneer gemaakte afspraken niet nagekomen worden is dit niet alleen tijdverlies, maar ook omzetderving. Hierdoor wordt zorg steeds duurder. En beperken we daarmee de hulpverlening aan andere cliënten. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij hiervoor een wegblijftarief (het consulttarief) per gereserveerde tijd. En kennen we ook geen gratis (intake) – gesprekken.

Afzeggen kan altijd Wanneer u een gemaakte afspraak wil afzeggen of verplaatsen, dient u dit tijdens kantooruren, uiterlijk 24 uur voor de afspraak, kenbaar te maken bij de behandelaar; Dit kan op werkdagen, tijdens kantoortijden van 8.00 – 17.00 uur, per telefoon/ voicemail en e-mail.

Uitsluitingscriteria – Helaas kunnen we niet iedere cliënt helpen. Hiervoor kunt u de Uitsluitingscriteria downloaden in pdf. Tevens hanteert Devotas een gedragscode, zodat we respectvol met elkaar omgaan.

Psycholoog basis ggz en gespecialiseerde ggz