Trainingen voor kinderen

DEVOTAS biedt diverse trainingen voor kinderen en jeugdigen aan. Onze trainingen worden bij voorkeur gegeven op eclectische wijze, om zo heel gepast op de behoefte van het kind de inzichten aan te kunnen bieden en tot successen te kunnen komen.

Om goede informatie uitwisseling te verkrijgen zien wij ouder(s) bij voorkeur op een eerste gesprek om zo vrij te kunnen spreken wat u precies ervaart bij uw kind, als het gaat om zijn of haar sociale vaardigheden. Hoe gaat uw kind nu met vriendjes om, welke vriendjes heeft hij/zij nu. Hoe gaat dit bijvoorbeeld op school, thuis of met buiten spelen?

Misschien heeft uw kind al eerder een onderzoek gehad, waaruit wij misschien extra gegevens kunnen halen om uw kind te kunnen begeleiden in de training. Wat de behoeften zijn van het kind en wat u, als ouders, precies verwacht als het gaat om het resultaat van de training.

En heel soms kan het echt nodig zijn een (kort) psychologisch onderzoek uit te voeren om een goede diagnose te kunnen stellen en de juiste behandelmethode/ training te adviseren en/of het effect van een behandeling te kunnen bepalen en zo nodig aan te passen aan de behoeften van het kind.

Dit om te voorkomen dat een kind overvraagd wordt, of juist te weinig uitgedaagd wordt in een training. En daarbij niet het verwachte effect bereikt zal worden.

wp8ed6f570_01_06

We maken duidelijke afspraken over hoe u betrokken en geïnformeerd wordt over zijn of haar ontwikkeling tijdens de training. En zal er actief contact met u gehouden worden als het gaat om de opgedane ervaringen thuis en op school.

De volgende trainingen kunnen worden gegeven;

  • Training “Rots en Water” of voor de kleinere kinderen “Kiezel en Druppel”
  • Sova Training of Sociale vaardigheidstraining
  • Training Zelfcontrole
  • Functietraining
  • T.O.M. Training (Theory of Mind of Theorie of Mind)
  • Training voor pesters en gepesten
  • Grow up! Pubertraining  (voor 12 jaar en ouder).

DOWNLOAD DE PDF “OUDERTRAINING”

wp137f21d9_01_06