Kinder en jeugd

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING VOOR KINDEREN EN JEUGDIGEN

Soms lopen we, als ouders en/of school, tegen probleempjes of vraagstukken aan en zouden we graag over inzichten, tips en trucs beschikken om kinderen te helpen in hun dagelijks functioneren.

Onze psycholoog of orthopedagoog Ontvangt u, als ouders, graag op een eerste gesprek. U kent uw kind als geen ander en beschikt u over hele belangrijke informatie voor ons als het gaat om wie hij of zij is en tegen welke probleempjes en vragen aangelopen wordt.  Onze behandelaar maakt hier graag een inventarisatie van om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw kind hoeft bij dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn.

Hulpverleningstraject Verder zal in het eerste gesprek besproken worden hoe het verdere verloop van de behandeling eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek, therapie en/of training inhouden. Het aantal gesprekken en/of onderzoek hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Dit kan zeer kort zijn als het om een beperkt advies gaat, of wat langer bij zwaardere problemen.

wpb70dbfee_06Jeugdwet Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet en daarmee ook de Jeugd GGZ.
Als u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij de Gemeente.

Specialisaties:

 • ADD, ADHD,
 • Autisme,
 • Faalangst, Onzekerheid en verlegenheid,
 • Gedrags- en werkhoudingsproblemen,
 • Pubergedrag,
 • Identiteitsproblemen,
 • Hechtingsproblematiek,
 • Kind en echtscheiding,
 • Huiswerk begeleiding.
 • Onderbouwing PGB – aanvragen,

Grotere kinderen hebben soms grotere problemen, pubers! Wij kunnen ouders en kind begeleiding en ondersteuning bieden, wanneer kinderen te maken krijgen met drank- en drugs misbruik. Of wanneer uw kind (vermoedelijk) betrokken raakt bij een Loverboy’s circuit. Wacht u hierbij niet, als u alleen een vermoeden heeft.

Onderzoeken; (download informatie in pdf)

 • Diagnostisch onderzoek (het in kaart brengen van cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling),
 • Waarop een aanvullend onderzoek mogelijk is naar Autisme, ADD of ADHD,
 • Cognitief onderzoek, intelligentieprofiel, (hoog begaafd),
 • Didactisch onderzoek als aanvulling op diagnostisch onderzoek, tbv alle leerproblemen als bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie,
 • En bij hele jonge kinderen kan er een observationeel onderzoek gedaan worden.

Trainingen; (download informatie in pdf)

 • Training “Rots en Water” of voor de kleinere kinderen “Kiezel en Druppel”,
 • Sova Training of Sociale vaardigheidstraining,
 • Training Zelfcontrole,
 • Functietraining,
 • T.O.M. Training (Theory of Mind of Theorie of Mind),
 • Training voor pesters en gepesten,
 • Grow up! Pubertraining  (voor 12 jaar en ouder)

wpb17b9f48_01_06