Jeugdhulp bij gemeenten

wpb70dbfee_06

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdhulpplicht voor alle vormen jeugdhulp. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij uw Gemeente. Gemeenten hebben contracten afgesloten met hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld met Devotas.

De verschillende zorgcontracten Jeugd;

Hoe werkt het Als u binnen deze districten woonachtig bent;

  • U beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts voor uw kind, gericht aan Devotas;
  • Het wijkteam/ jeugdteam kan u aan Devotas verwijzen naar aanleiding van een gesprek met u over uw kind en de hulpbehoefte;
  • Of u wordt verwezen door een medisch specialist, bijvoorbeeld een kinderarts.

U kunt een eerste afspraak maken door te bellen of mailen naar ons hoofdkantoor.

Niet gratis – Devotas kent geen “gratis” gesprekken. Als er geen vergoeding vanuit de Gemeente geregeld zal worden, dan zullen ouders/ verzorgers zelf de kosten moeten dragen conform het vastgestelde uurtarief NZa. 

U wilt geen vergoeding U wilt geen aanspraak maken op een vergoeding van de Gemeente? Dat kan; U mag altijd zelf zorg inkopen als u dat wilt en hiervoor heeft u dan geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Geen contract met uw gemeente? Wanneer Devotas geen contract heeft met uw gemeente en u wilt wel graag bij Devotas zorg afnemen, betekent dit nog niet dat u geen zorg voor uw kind bij Devotas zou kunnen inkopen.

Op basis van een verwijzing van uw huisarts aan Devotas en een indicatiestelling, is het soms mogelijk een PGB aan te vragen via het wijkteam bij uw Gemeente. Daarin zijn wij en u als belanghebbende weliswaar afhankelijk van de toekenning door uw Gemeente.

Als de PGB voor uw kind beschikbaar wordt gesteld, dan kunt u zelf uw zorg inkopen en wordt uw zorgverlener (of meerdere) via de Sociale Verzekeringsbank betaald.

Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij uw Gemeente en de Sociale Verzekeringsbank.

wp4594de9b_01_06