Jeugdhulp bij gemeenten

wpb70dbfee_06

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdhulpplicht voor alle vormen jeugdhulp. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij uw Gemeente. Gemeenten hebben contracten afgesloten met hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld met Devotas.

De verschillende zorgcontracten Jeugd;

Hoe werkt het Als u binnen deze districten woonachtig bent;

  • U beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts voor uw kind, gericht aan Devotas;
  • Het wijkteam/ jeugdteam kan u aan Devotas verwijzen naar aanleiding van een gesprek met u over uw kind en de hulpbehoefte;
  • Of u wordt verwezen door een medisch specialist, bijvoorbeeld een kinderarts.

U kunt een eerste afspraak maken door te bellen of mailen naar ons hoofdkantoor.

Niet gratis – Devotas kent geen “gratis” gesprekken. Als er geen vergoeding vanuit de Gemeente geregeld zal worden, dan zullen ouders/ verzorgers zelf de kosten moeten dragen conform het vastgestelde uurtarief NZa. 

U wilt geen vergoeding U wilt geen aanspraak maken op een vergoeding van de Gemeente? Dat kan; U mag altijd zelf zorg inkopen als u dat wilt en hiervoor heeft u dan geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Geen contract met uw gemeente? Wanneer Devotas geen contract heeft met uw gemeente en u wilt wel graag bij Devotas zorg afnemen, betekent dit nog niet dat u geen zorg voor uw kind bij Devotas zou kunnen inkopen.

Op basis van een verwijzing van uw huisarts aan Devotas en een indicatiestelling, is het soms mogelijk een PGB aan te vragen via het wijkteam bij uw Gemeente. Daarin zijn wij en u als belanghebbende weliswaar afhankelijk van de toekenning door uw Gemeente.

Als de PGB voor uw kind beschikbaar wordt gesteld, dan kunt u zelf uw zorg inkopen en wordt uw zorgverlener (of meerdere) via de Sociale Verzekeringsbank betaald. Mocht een PGB voorziening niet tijdig georganiseerd kunnen worden of zelfs uitblijven, dan zal de gehouden intake na 4 weken als OVP gefactureerd worden en zijn deze kosten helaas niet declarabel.

Onze ijkpunten zijn daarvoor de intakedatum van het consult en de briefdatum van de Gemeente “goedkeuring PGB”, waarbij het van belang is om uw behandelaar zo spoedig mogelijk te informeren over de ontvangen goedkeuring van uw Gemeente. Hiermee kunt u voorkomen dat u zelf de kosten van de intake moet dragen.

Wanneer u uw PGB toegekend heeft gekregen, ontvangt u tijdens het behandelings- of onderzoekstraject van uw kind facturen met specificaties van Devotas per mail. In het “PGB Portaal” kunt u alles rondom het pgb zelf regelen, zoals het indienen van de facturen en de bijbehorende specificaties. Mocht u onverhoopt betalingsherinneringen ontvangen van Devotas, dan is het te adviseren contact op te nemen met de sociale Verzekeringsbank en na te gaan of er iets mis is gegaan in de declaratie. U kunt voorkomen dat u uit uw betalingstermijnen gaat lopen door actief het declaratieproces te doorlopen en na te volgen bij de Sociale Verzekeringsbank. Vanwege AVG regels kan Devotas uw declaraties niet nagaan bij uw Sociale Verzekeringsbank.

Belangrijk; De facturen worden verzonden vanaf office@devotas.nl, wij adviseren u dit e-mail adres als veilig te markeren in uw mailbox om te voorkomen dat facturen in uw SPAM filter belanden.

Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u dit verder nalezen op de website van de Rijksoverheid, of nagaan bij uw Gemeente en de Sociale Verzekeringsbank.

wp4594de9b_01_06