Kwaliteitmanagementsysteem

Kwaliteitmanagementsysteem conform de norm NEN-ISO 9001:2015

Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen, heeft de directie van Devotas een kwaliteitmanagementsysteem conform de norm NEN-ISO 9001:2015 ingericht en de intentie dit te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.

Het kwaliteitmanagementsysteem, zoals beschreven en vastgelegd in procedures, instructies en bijhorende formulieren, wordt volledig onderschreven door de directie en mt- leden van Devotas. Het systeem voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de norm NEN-ISO 9001:2015. De directie en mt- leden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het daarmee samenhangende beleid en zorgen ervoor dat de organisatie over de mensen, informatie en middelen/materialen beschikt om het kwaliteitsbeleid te kunnen realiseren. De directie en mt- leden zien erop toe, dat medewerkers bekend zijn met het kwaliteitsmanagementsysteem en de in dat kader gestelde doelen. Doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld tijdens het managementreview van het kwaliteitmanagementsysteem, en vastgelegd in de notulen van deze vergadering. Op deze wijze garandeert Devotas haar cliënten de kwaliteit van haar producten en diensten. Zij moet immers leveren wat met hen is afgesproken.

LRQA certified ISO 9001

Kwaliteitsstatuut GGZ-Vrijgevestigden

Tevens kent Devotas een Kwaliteitsstatuut Devotas BV voor GGZ-Vrijgevestigden en deze is te downloaden vanaf deze website.