Zorgverlening

Uw hulpvraag staat centraal en wij doen er alles aan om u snel van hulp te voorzien; Zo kennen wij geen wachttijd en kunnen wij u snel terzijde staan; Of het nu gaat om coachende gesprekken, een therapeutische behandeling of een onderzoek.

Universitair geschoold personeel Onze psychologen en orthopedagogen zijn universitair geschoold en afgestudeerd. Zij volgen ieder jaar aanvullende cursussen en opleidingen.

Verder hebben onze psychologen hun titel Psycholoog NIP behaald, waarmee zij over aantoonbare werkervaring beschikken. En zijn onze orthopedagogen lid van het NVO. Al onze behandelaars zijn geregistreerd bij SKJ, als het gaat om Jeugdhulp. De GZ-Psycholoog is BIG geregistreerd. Zij treedt op als hoofdbehandelaar en voert multidisciplinair overleg (MDO) met alle behandelaars; Op deze wijze wordt de professionele kwaliteit van een onderzoek en/ of een behandeling bewaakt.

Kwaliteit en up to date Om deze aansluitingen in stand te houden dienen onze zorgverleners zich ieder jaar aantoonbaar bij te scholen. En worden er  intervisiegroepen bijgewoond en ontvangen de psychologen en orthopedagogen ook supervisie van onze GZ-Psycholoog.

Hiermee bent u verzekerd van kwalitatieve hulpverlening, welke geboden wordt door onze ervaren zorgverleners. Zowel cliënt als zorgverlener dienen we ons te conformeren aan de wet WGBO, welke is opgebouwd vanuit het Burgerlijk Wetboek.

Keurmerk ISO 9001:2015 – Devotas heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 behaald. De ISO 9001:2015 is een norm waarin staat beschreven waar het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie aan moet voldoen. Devotas biedt kwalitatief hoogwaardige zorg.
We behandelen volgens bewezen methodes en leggen we onze zorgprocessen systematisch vast. We zorgen ervoor dat onze medewerkers de juiste opleiding en ervaring hebben. De kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid wordt regelmatig getoetst. Met de resultaten gaan we aan de slag, zodat we voortdurend werken aan verbetering.

Geheimhoudingsplicht  – Onze zorgverleners hebben, net als een arts of advocaat, zich te houden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Deze geheimhoudingsplicht geldt eveneens naar verwanten van de cliënt, tenzij hier een schriftelijke toestemmingsverklaring is gegeven door de cliënt.

Uiteraard geldt dit niet alleen voor de gesprekken in de praktijk, maar ook voor de voorafgaande telefoon-gesprekken en e-mail, met een vraag of met uw verhaal, welke u mogelijk verzend.

wp69e7b663_01_06

Verschillende therapieën Uiteraard afhankelijk van uw wens kunnen wij u verschillende therapieën aanbieden. Onze werkwijze is eclectisch; Dit betekent dat wij technieken uit vele gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie en orthopedagogiek gebruiken, welke wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Denkt u hierbij onder andere aan:

  • Positieve Psychologie,
  • CGT/ CT (Cognitive gedragstherapie),
  • Mindfulness,
  • Trauma therapie,
  • NLP (Neuro Linguistic Programming),
  • EFT (Emotionally Focused Therapy, partner-relatie therapie),
  • Hypnotherapie,

Kortdurende en oplossingsgerichte therapieDevotas richt zich op passende hulpverlening, waarbij rekening gehouden wordt met uw tempo. Focussen we ons met u op het heden, waarbij we de ruimte behouden voor verwerking. En zal de hulpverlening zoveel mogelijk ingericht worden op inzicht en handvatten om zo regie te krijgen over de problemen die u als cliënt ervaart en u invulling kunt geven aan uw leven, zoals u dit wenst.