Klachtenregeling

Klagen is niet negatief – Zowel voor u als voor de hulpverlener biedt een klacht mogelijkheden tot verbetering van de zorg. Het is daarom van belang dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Een klacht wordt vaak gezien als een groot en langdurig conflict. Dit willen wij juist voorkomen. Graag horen wij van cliënt/vertegenwoordiger vroegtijdig wat men vindt dat niet goed gaat. Juist als de klacht nog “klein” is, hopen we dat men naar de betrokken behandelaar toekomt om het te bespreken. Dan kan direct gezocht worden naar een oplossing en hoeven klachten niet over te gaan in een conflictsituatie. Komt u er niet uit met uw behandelaar, dan kan de Hoofdbehandelaar, GZ Psycholoog (BIG) en de directie van Devotas de klacht verder in behandeling nemen

Hoe werkt het indienen van een klacht? – Een klacht dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Een klacht indienen dient binnen 1 jaar na de gebeurtenis te geschieden om redelijkerwijs en zo objectief mogelijk de situatie te kunnen onderzoeken. En om zo met de juiste betrokkenen daarover in gesprek te kunnen gaan.

Klachtenregeling – Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam van uw behandelaar en het praktijkadres. U kunt uw klachten mailen naar office@devotas.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Daarna wordt u nader geïnformeerd over de behandeling van de klacht.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Devotas? – Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van de klacht door Devotas, dan kunt u uw klacht voorleggen bij Klachtenportaal Zorg:

  • via de site http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier; Contact via de mail info@klachtenportaalzorg.nl
  • schriftelijk, door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601AD Enkhuizen.

Als de klacht door een externe instantie in behandeling wordt genomen, kan het Klachtenportaal Zorg in overleg met klager treden om te bepalen of de behandeling van de klacht voortgezet moet worden.