Vacatures

Onze bedrijfscultuur – Onze bedrijfscultuur moet bij je passen, wil je er met plezier kunnen werken. Devotas is cliëntgericht en dat vraagt veel van onze creativiteit, kennis en zelfstandigheid. Daarin hebben we elkaar nodig als gespreks- en sparringspartner waar veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen van grote meerwaarde is. Samen werken, samen ontwikkelen; Durven halen en brengen. Actiegericht; Op verantwoordelijke wijze, leren, durven, doen! Binnen onze organisatie bieden we prettige werklocaties, zowel voor de werknemers als voor cliënten om te kunnen ontvangen. We benaderen onze cliënten met respect; In schrijftaal formeel, in spreektaal meer informeel en altijd in overleg met de cliënt. We kleden ons semi-formeel; Noem het Business Casual.

Devotas is een organisatie in ontwikkeling, afgestemd op de vraag van haar cliënten en doorverwijzers. Tevens is Devotas een organisatie waar het mogelijk is om ook op persoonlijk level verder te kunnen ontwikkelen. Ieder jaar heeft de werknemer de gelegenheid een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen/ bij te werken, gericht op een meerjarenplan en worden er beoordelingsgesprekken gehouden. Er bestaan duidelijke werkkaders, waarbij veel vrijheid is in het indelen van de agenda en werkzaamheden. Wel dient er een passende productie behaald te worden om als organisatie gezond te blijven. Binnen de organisatie wordt slechts 1 maal per maand vergaderd en wordt er 2-wekelijks in teamverband uitgebreid MDO/ Intervisie gehouden. En hopen wij ieder jaar een uitje te organiseren met ons team, een teamdag of etentje. Ook onderling is er veel aandacht voor elkaar en kan er spontaan een borrelavondje ontstaan. Tijdens de maandelijkse vergaderingen is er aandacht voor verjaardagen. Om zo ook op persoonlijk level aandacht te geven aan collega’s.

Mogelijk hebben wij je interesse gewekt en zou je graag voor een organisatie als Devotas werkzaam zijn. Schroom vooral niet te linken via LinkedIn; Danielle Veelbehr-Korevaar

Reactie op sollicitaties Uit waardering voor de getoonde belangstelling en fatsoenshalve trachten wij iedere sollicitant persoonlijk te berichten, echter kan het zijn dat hier tijd overheen gaat wegens de hoeveelheid belangstellenden. Wij vragen daarvoor begrip, mocht een spoedige reactie uitblijven. Hierbij onze welgemeende excuses!

Uiteraard kun je ons actief volgen middels Social Media. Hierop vindt u de meest actuele activiteiten;

 

STAGEPLAATSEN BIJ DEVOTAS

Stageplaatsen voor Master-studenten Psychologie en Orthopedagogiek Deze zijn er pas weer met ingang van September 2019.

Met alle respect, liever niet solliciteren als het een stage betreft eerder dan de genoemde periode. Mogelijk ontvang je  hierop geen inhoudelijke reactie. Uiteraard mag je wel aansluiting zoeken via LinkedIn. Wij zijn altijd bereid met je mee te denken en kunnen wij je misschien verder op weg helpen. Je kunt direct linken met Danielle Veelbehr-Korevaar

 

Vacatures voor psychologen en orthopedagogen