Visie en aanpak

Missie Het bevorderen van duurzaamheid en kostenreductie in klantorganisaties door de introductie van uitgebreide collectieve gezondheidszorg management systemen, welke gericht zijn op het verbeteren van het algemeen welzijn en de algehele gezondheid van de individuele werknemer en de beroepsbevolking als geheel.

Dowload onze folder: Bedrijfsfolder

Visie Het is ons doel om een bevoorrechte partner van onze klantorganisaties te worden in de ontwikkeling van uitgebreide gezondheids-ondersteunende werkplekken. Devotas is van toegevoegde waarde in het gezamenlijk belang op het gebied van personeel en gezondheid. Door middel van begeleiding kan Devotas een persoon helpen ontwikkelen in autonomie en identiteit. Dit levert de persoon energiebronnen en bevlogenheid op. Hierdoor gaan de organisatie uitkomsten omhoog.Door middel van training en opleiding zullen medewerkers een grotere motivatie en commitment ontwikkelen. Tevens kan Devotas bijdragen in een betere balans tussen werk en privé.

Dit alles heeft voor een bedrijf als uitkomst een betere kostenbeheersing, hogere productiviteit en kwaliteit, hogere continuïteit en hierdoor een grotere concurrentiekracht.

Waarden De volgende waarden van de onderneming leiden ons in het bereiken van deze doelstellingen.

  1. De zorg voor mensen
  2. Vertrouwen
  3. Continu verbeteren van onze processen
  4. Klantgerichte acties
  5. Culturele sensitiviteit

Aanpak Devotas richt de aandacht op de ontwikkeling van organisaties, teams en medewerkers, waarbij de ontwikkeling van inzicht & bewustzijn én geïnspireerd handelen centraal staan.

Immers; Een geïnspireerde medewerker is gemotiveerd, creatief, energiek, kan relativeren en komt tot een grote output. Waarbij men meer aansluiting zal vinden bij collegae, klant en leverancier. De werkplek moet voor medewerkers dé plek zijn waar ze kunnen groeien en geïnspireerd raken.

Devotas helpt bij het creëren van een werkplek en werkomgeving waarin medewerkers tot hun recht komen en datgene doen dat bij ze past; het denken en handelen in mogelijkheden, waarbij de balans tussen resultaat, taak en relatie centraal staat.

Op een inspirerende en enthousiaste manier worden medewerkers en organisaties in beweging gezet door middel van coaching, intervisie, training en loopbaanondersteuning.

Op een veilige en altijd respectvolle manier worden medewerkers geconfronteerd met hun belemmerende overtuigingen en worden ze geholpen in het vinden van hun persoonlijke kracht en mogelijkheden. Ook zal er aandacht zijn voor de aanpak van vraagstukken rondom werk en privé leven, welke nu eenmaal onlosmakelijk verbonden zijn aan het functioneren van uw personeel.

Resultaat Resultaten en effecten vindt u terug in een verbeterde communicatie, u heeft een groter onderling vertrouwen en openheid onder uw personeel, men is meer verbonden en betrokken, wat leidt tot een grotere draagkracht.

De doelen zijn helder, zowel van uw individuele medewerkers als van het gehele team. Er is een duidelijke taakverdeling onder uw medewerkers, op basis van competenties en unieke talenten, zodat iedere medewerker optimaal ingezet wordt.