A&O psychologie

Arbeidspsycholoog, Organisatiepsycholoog en Personeelspsycholoog U kunt een beroep doen op DEVOTAS als u wilt weten wat iemand zijn of haar mogelijkheden zijn, of als iemand of een team zich wil ontwikkelen.

We testen mensen op draagkracht, interesses, intelligentie, persoonlijkheid, wensen en competenties. Tevens kijken we welke copingstrategieën iemand hanteert en welke skills de persoon tot zijn/haar beschikking heeft. Bij verloop of in tijden van crisis van een organisatie helpt Devotas bij het onderzoeken en herstellen van de match tussen persoon en werk. 

We leren mensen, afdelingen en organisaties keuzes maken, koers bepalen en ook koers te houden. We zien assertiviteit, leren kiezen, goed communiceren en de kunst van het onderhandelen als voorwaarden voor het gezond functioneren van mensen in werk en als krachtige hulpmiddelen bij het hervatten van werk.

wpc9155326_01_06

Denkende aan;

Psychologisch onderzoek  – Bij de vraag: “Passen medewerker en werk-inhoud bij elkaar?”

Psychologische begeleidingBegeleiding en coaching aan professionals met werkgerelateerde vragen, loopbaankwesties, spanningsklachten en het verbeteren van communicatie en relaties op het werk.

Trainingen en workshops Devotas trainingen en workshops worden door professionals gegeven op het gebeid van assertiviteit, acceptabel “nee”-zeggen, conflicthantering en onderhandelen, o.a. met behulp van bewegingstherapeut.

Snelle diagnose en interventieadvies zowel voor MKB als voor grotere organisaties biedt Devotas  een totaalpakket van analyse, advies en interventie bij verstoorde werkrelaties, ziekteverzuim en conflicten. Een snelle interventie voor de organisatie en voor de medewerkers.

Ons startpunt is altijd een zorgvuldige, doortastend onderbouwde diagnostiek, gericht op de oplossing van het probleem. In de begeleidingen maken we gebruik van verschillende therapie vormen. Hierbij gaan wij eclectisch te werk om er zorg voor te dragen dat de therapie afgestemd is op de persoon. We kiezen hierbij voor een oplossings- en aandachtgerichte benadering. Devotas hanteert de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen en is met een persoonlijke, altijd aandachtvolle benadering accepterend, prikkelend en confronterend.

Loopbaan- en levensloopvragen treden we tegemoet met oplossingsgericht onderzoek en coaching. Kiezen is leuk en moedigt het gevoel van eigenwaarde aan. Met psychologen, assistentes en een ondersteunend secretariaat bieden we diensten die mensen en delen van organisaties vitaal, energiek en gezond leren communiceren. Naast diagnostici, ervaren coaches en levensloop/loopbaan-adviseurs, zijn onze psychologen academisch gevormde gedrags- en communicatiedeskundigen, geschoold in mediation en conflicthantering.

Dit alles in lijn met de wet Poortwachter.

wpfa51a565_01_06