Personal coaching

Het hebben van personeel is uw belangrijkste bedrijfskapitaal en vaak het meest kostbare kapitaal binnen een organisatie. Investeren in opleidingen, trainingen en welzijn van uw mensen is ook werkelijk investeren in uw bedrijf. Om diverse redenen betaalt het geld dat u uitgeeft aan uw medewerkers zich vaak dubbel terug. En niet zomaar…

Investeren in het welzijn van uw medewerkers levert gemiddeld € 400,- per jaar op. De bedrijfsbrede resultaten liggen zelfs veel hoger. De productiviteit gaat omhoog en leert dat een bedrijf van 100 medewerkers een voordeel kunnen behalen van ruim € 95.000,- per jaar! Uitval van personeel wordt door investeringen te doen, veelal beperkt, zelfs voorkomen. De meeste ondernemers weten hoe kostbaar ziekteverzuim werkelijk is! Het uitvallen van een personeelslid brengt minimaal € 400,- per dag aan kosten met zich mee.

Profits Door te investeren in uw medewerkers houdt u opgebouwde kennis binnen, zal de loyaliteit van uw medewerkers groeien. Een grote affectieve betrokkenheid leidt uiteindelijk ook tot concurrentievoordeel!

Participatiemaatschappij Ook al meent u misschien als werkgever niets te maken te hebben met het privéleven van uw personeelslid; Vandaag de dag leven we in een participatiemaatschappij, waarin we te maken krijgen met een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In balans met werk en leven Werknemers hebben naast hun werk, gek genoeg, ook nog een privé leven. Door werknemers te coachen of te trainen zult u als werkgever ervaren dat er een positiever resultaat zal ontstaan.

  • De werknemer zal een verder zelf reflecterend vermogen ontwikkelen, een leerproces dat niet stopt als de coaching is afgelopen;
  • De werknemer zal meer inzicht krijgen in haar of zijn kwaliteiten, beperkingen en “blind spots”; En zal dit kunnen toepassen in gedragingen en de daarbij behorende communicatie met anderen;
  • Belemmerende gedachtenpatronen kunnen doorbroken worden en losgelaten worden. Er zal meer oplossingsgericht samengewerkt gaan worden;
  • De werknemer zal meer overdachte, onderbouwde en bewuste keuzes kunnen maken;
  • De werknemer zal meer inzicht krijgen in wat energiegevende en –nemende activiteiten zijn;
  • De werknemer zal zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen voor het bredere resultaat;
  • En zal men eerder grenzen ontdekken/ kennen bij zichzelf maar ook bij anderen, grenzen kunnen stellen of juist durven verleggen;
  • En zal een betere balans hebben tussen werk en privé.

wpeb75ce96_01_06

wpfa51a565_01_06